Udostępnij artykuł

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii jest formą wsparcia ze strony NAV dla wszystkich tych osób, które znalazły się w cięższej sytuacji finansowej. W odróżnieniu od świadczenia przyznawanego w Polsce, NAV oferuje również możliwość pomocy osobom, które pracują, ale został zredukowany ich wymiar czasu pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych dla kogo?

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii uzyskasz pod warunkiem, że spełnisz określone kryteria. Należą do nich następujące:

 • Twój wymiar czasu pracy jest pomniejszony minimum o połowę,
 • uzyskałeś dochód na poziomie 1,5 G w ostatnim roku lub w ciągu ostatnich 3 lat,
 • jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy i przedkładasz w NAV swój aktualny status zatrudnienia co 14 dni,
 • jesteś osobą realnie szukającej zatrudnienia,
 • posiadasz prawo do legalnego pobytu na terytorium Norwegii.

Czytaj także: Praktyki w Norwegii – jak wyjść z bezrobocia? >>>

Osoba realnie szukająca zatrudnienia

Osoba realnie szukająca zatrudnienia to zdaniem NAV bezrobotny, który:

 • jest zdolny do pracy,
 • nie może mieć określonych żądań co do wynagrodzenia,
 • musi być zdolny do podjęcia pracy na terenie całej Norwegii,
 • musi być gotowy do podjęcia pracy zarówno na cały etat, jak i część etatu,
 • aktywnie poszukuje pracy,
 • jesteś dostępny dla NAV oraz posiadasz aktualne CV w bazie urzędu,
 • jesteś w stanie zapewnić opiekę nad dzieckiem, jeżeli je posiada.

UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z bycia w obowiązku do podjęcia pracy na terenie całej Norwegii. Do wyjątków zalicza się osoby po 60. roku życia lub rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem poniżej 1. roku życia (osoby samotne – 7. roku życia) lub sprawujesz opiekę nad bliskimi, którzy tego wymagają.

Czytaj także: NAV w Norwegii – jak działa? >>>

Jak wnioskować?

Aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, musisz najpierw zarejestrować się w NAV. Aplikację należy złożyć w języku norweskim. Możesz tego dokonać nie ruszając się z domu, wystarczy przejść pod ten adres. Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna, możesz wnioskować o przyznanie świadczenia dla bezrobotnych.

Potrzebne załączniki do wniosku

Uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z przedłożeniem odpowiednich załączników. W pierwszej kolejności należy przygotować świadectwa pracy, umowy i pozostałą dokumentację, która w całości dostarczy urzędnikom następujących informacji:

 • datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • powód ustania stosunku pracy,
 • okres wypowiedzenia,
 • data, w której kończy się okres wypowiedzenia.

W przypadku, gdy nie dysponujesz dokumentacją z której wynika jaki jest ostatni dzień wypowiedzenia, należy do wniosku dołączyć formularz NAV 04-08.03 (norw. Bekreftelse på sluttårsak / nedsatt arbeidstid – ikke permittert). Ważne! Nie musisz przedkładać dokumentacji potwierdzającej wysokość uzyskanych dochodów – dopóki NAV Cię o to poprosi.

Czytaj także: Zasiłki na dzieci – co warto wiedzieć? >>>

Wysokość świadczenia

Wiedz, że wysokość Twojego zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosiła 62,4 procent stawki wynagrodzenia, jakie otrzymywałeś w okresie przeliczeniowym. Zazwyczaj jest to 6 miesięcy, jednak możesz poprosić o to, by urząd uwzględnił Twoje dochody z ostatnich 36 miesięcy. Brane są pod uwagę następujące formy przychodów:

 • zasiłki chorobowe,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • zasiłki opiekuńcze,
 • stypendia na szkolenia,
 • zasiłki ciążowe,
 • zasiłek rodzicielski,
 • zasiłki dla bezrobotnych z poprzednich okresów.

Czytaj także: Zasiłek rodzicielski – jak go otrzymać? >>>

Czas pracy

W celu określenia wysokości świadczenia, na etapie wnioskowania o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii udokumentować musisz dotychczas przepracowane godziny pracy. Należy w tym celu wykazać wymiar czasu pracy z ostatnich 6 miesięcy. Jeżeli pracowałeś krócej niż pół roku, musisz wykazać przepracowane godziny z ostatnich 12 miesięcy. NAV dopuszcza także możliwość, w której wysokość przyznanych środków zostanie przeliczonych z ostatnich 36 miesięcy.

Czytaj także:zwrot podatku 2019 >>>

Czas trwania zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii przyznawany w dwóch wariantach. Jeżeli wykazany dochód przekroczył dwukrotność wskaźnika G, wówczas świadczenie przyznawane jest na 104 tygodnie. Jednak jeżeli wykazane dochody są niższe, niż dwukrotność wskaźnika G, wówczas zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 52 tygodni.

Co zrobić, gdy skończył się okres zasiłku?

Po czasie, na który został przyznany zasiłek dla bezrobotnych, NAV automatycznie zaprzestaje wypłacać środki. Jeżeli z powodu upływającego czasu utraciłeś prawa do świadczenia, a nadal pozostajesz bezrobotny, możesz ponownie wnioskować o jego przyznanie.