Norweskie obywatelstwo i podwójne obywatelstwo w Norwegii
Udostępnij artykuł

Norweskie obywatelstwo i podwójne obywatelstwo w Norwegii

Polacy stanowią największą grupę etniczną w Norwegii wśród obcokrajowców. Wielu z nas mieszka tam od wielu lat i chciałoby otrzymać norweskie obywatelstwo. Posiadanie norweskiego obywatelstwa ułatwiłoby nam wiele spraw.

Obecnie Norwegia pozwala swoim obywatelom na zachowanie norweskiego obywatelstwa po przeprowadzce do innego kraju i uzyskaniu tamtejszego obywatelstwa. Cieszymy się, że zmiana ta będzie dotyczyć również cudzoziemców mieszkających w Norwegii. Dzięki nowej ustawie możemy ubiegać się o norweskie obywatelstwo bez konieczności zrzekania się dotychczasowego.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Polskie auto w Norwegii

Zalety posiadania norweskiego obywatelstwa

Posiadanie norweskiego obywatelstwa to korzyść pod wieloma względami. Po uzyskaniu norweskiego obywatelstwa możemy uzyskać norweski paszport, co ułatwia podróżowanie na terenie Europy i nie tylko. Posiadając norweskie obywatelstwo, mamy prawo do pracy na terenie Norwegii bez konieczności posiadania pozwolenia, co daje większą swobodę podczas poszukiwania pracy.

Dodatkowo, norweskie obywatelstwo przysługuje również naszym dzieciom. W przypadku zmian w polityce międzynarodowej, posiadanie norweskiego obywatelstwa daje pewne zabezpieczenie i ułatwia przystosowanie się do nowych warunków.

Jeśli planujemy swoją przyszłość w Norwegii, posiadanie pełnej przynależności jest bardzo ważne. Po uzyskaniu norweskiego obywatelstwa, mamy możliwość głosowania w wyborach i realnego wpływania na rzeczywistość, w której żyjemy. Ponadto, posiadanie norweskiego obywatelstwa umożliwia pracę w policji, wojsku lub w sądownictwie, co może być atrakcyjne dla osób zainteresowanych takimi zawodami.

Warto również podkreślić, że posiadanie norweskiego obywatelstwa daje lepsze zabezpieczenie społeczne. Konsulaty norweskie za granicą zapewniają pomoc i opiekę w razie potrzeby.

Podsumowując, posiadanie norweskiego obywatelstwa to wiele korzyści, które ułatwiają życie w Norwegii, a także dają pewne zabezpieczenie i możliwości rozwoju.

Jakie warunki trzeba spełnić aby zdobyć Norweskie obywatelstwo.

Aby uzyskać obywatelstwo norweskie, należy spełnić następujące wymagania:

  • Mieć więcej niż 12 lat.
  • Potwierdzić swoją tożsamość, co najczęściej odbywa się za pomocą polskiego paszportu.
  • Mieszkać na stałe w Norwegii w momencie składania wniosku o obywatelstwo oraz planować pozostać w Norwegii w przyszłości.
  • Mieszkać w Norwegii przez co najmniej 7 lat w ciągu ostatnich 10 lat.
  • Posiadać ważne pozwolenie na pracę w Norwegii.
  • Udokumentować znajomość języka norweskiego, co wymaga co najmniej 300 godzin nauki lub zdania egzaminu na poziomie co najmniej B1.
  • Udokumentować swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa Norwegii, co wymaga zdania egzaminu z wiedzy o norweskim społeczeństwie (norw. statsborgerprøven).
  • Nie posiadać przeszłości kryminalnej i nie być poddawanym leczeniu psychiatrycznemu. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożenie kary grzywny może być powodem odrzucenia wniosku o obywatelstwo, a w celu potwierdzenia braku przeszłości kryminalnej należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wraz z wnioskiem.

Podwójne obywatelstwo

Według ministra imigracji i integracji, Sylvi Listhaug, podwójne obywatelstwo jest warunkiem wstępnym pozbawienia obywateli norweskiego obywatelstwa w związku z aktami terrorystycznymi lub podobnymi. Jednym z powodów, dla których Ministerstwo Sprawiedliwości i Planowania proponuje otwarcie podwójnego obywatelstwa, jest to, że osoby z kręgu kryminalnego będą mogły zatrzymać swoje dotychczasowe obywatelstwo, a tym samym po pozbawieniu norweskiego obywatelstwa, stracą również prawa przysługujące pełnoprawnym obywatelom Norwegii.

Ustawa wprowadza również możliwość odzyskania norweskiego obywatelstwa przez norweskich obywateli, którzy je stracili.