Darmowa pomoc prawna w Norwegii
Udostępnij artykuł

Darmowa pomoc prawna w Norwegii jest usługą, która udzielana jest osobom w trudnej sytuacji finansowej. W ramach systemu norweskiego przewiduje się, że każdy ma równe i niezależne szanse na uzyskanie pomocy. Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej, są zróżnicowane i zależą od rodzaju sprawy oraz ograniczeń finansowych. Pierwsza grupa osób, która ma do niej prawo, to osoby borykające się z problemami prawnymi z zakresu prawa cywilnego, karnego, ofiary przemocy lub z zaburzeniami psychicznymi.

Darmowa pomoc prawna w Norwegii

Darmowa pomoc prawna przysługuje tym osobom zawsze. Druga grupa osób to te, które muszą spełnić warunki finansowe. Roczne zarobki dla rodzin nie mogą przekroczyć 369000 Nok brutto, a dla osób samotnych – 246000 Nok brutto. W przypadku obu grup miesięczne zarobki nie mogą przekraczać odpowiednio 30 000 Nok brutto i 20 000 Nok brutto. Dodatkowo, majątek na koncie nie może być większy niż 100 000 Nok brutto. W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się z polskojęzyczną prawniczką Larysą Kaliutą, która doskonale orientuje się w norweskim prawie. Kontakt do niej można znaleźć na stronie internetowej portalu Radio Wataha.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Ubezpieczenie auta w Norwegii