Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000
Udostępnij artykuł

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Limit wartości to istotna kwestia, z którą warto się zapoznać przed podróżą do Norwegii. Jeśli jesteś turystą, nie ma określonego limitu wartości tego, co możesz zabrać ze sobą tymczasowo, ale obowiązuje limit wartości dla produktów, które zostaną w Norwegii. Przekroczenie limitu wartości może skutkować koniecznością zapłaty podatku VAT oraz cła. Istnieją wyjątki, na przykład książki, które nie podlegają cłowi. Produkty składające się na całość nie mogą być dzielone i importowane w częściach podczas kilku podróży lub przez więcej niż jedną osobę. Warto więc dobrze zaplanować zakupy i pamiętać o konieczności uiszczenia podatku i cła, jeśli przekroczy się limit wartości.

Kwoty

Przy przekraczaniu limitu wartości przywozu towarów do Norwegii obowiązują odpowiednie opłaty celne i podatki. Limit wartości to 6000 NOK, a jeśli pobyt w Norwegii trwał krócej niż 24 godziny, to limit wynosi 3000 NOK. Warto zwrócić uwagę, że do limitu wartości wliczane są nie tylko towary kupione, ale także kwota na alkohol i tytoń.

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000Dla turystów, którzy nie mieszkają w Norwegii, nie ma określonego limitu wartości bagażu, który może zostać tymczasowo przewieziony do Norwegii, takich jak odzież, komputery, telefony komórkowe, biżuteria i inne rzeczy do wykorzystania podczas pobytu. Jednak jeśli chodzi o towary, które mają pozostać w Norwegii, na przykład prezenty lub towary konsumpcyjne, obowiązuje limit wartości.

Pierwszy krok w Norwegii

Jeśli przewozisz towary o wartości przekraczającej limit wartości, musisz zapłacić 25% podatku VAT od wszystkich towarów, z wyjątkiem książek, oraz odbyć odprawę celną. Istnieją również produkty, które podlegają cłu, takie jak odzież i żywność.

Cło i podatek

Jeśli wartość jednego przedmiotu przekracza limit wartości, konieczne jest zapłacenie cła i podatku od całości wartości przedmiotu. Produkty składające się na całość nie mogą być dzielone i importowane w częściach podczas kilku podróży lub przez więcej niż jedną osobę. Dotyczy to również sytuacji, gdy wartość części składowej jest mniejsza niż wartość graniczna.

Przy przekraczaniu granicy należy użyć przejścia granicznego z załogowym urzędem celnym i upewnić się, że towary, które są objęte limitem wartości, są wybrane właściwie. W przypadku nieprzestrzegania przepisów celnych i podatkowych grożą kary finansowe i kary karno-administracyjne.

Przeczytaj o tym w kolejnym artykule tutaj.