NAV

NAV (Norsk Arbeids- og velferdsforvaltning) to norweska instytucja rządowa, która zajmuje się polityką zatrudnienia i ochroną socjalną w Norwegii. NAV powstał w 2006 roku w wyniku połączenia trzech wcześniej istniejących instytucji: NIS (Norsk trygdeetat), Aetat (Arbeidsmarkedsetaten) oraz Rikstrygdeverket.

Głównymi zadaniami NAV są:

 1. Prowadzenie polityki aktywizacji zawodowej – NAV pomaga osobom bezrobotnym znaleźć pracę, zapewniając pomoc i szkolenia w zakresie poszukiwania pracy oraz organizując staże i szkolenia zawodowe.
 2. Wypłacanie świadczeń socjalnych – NAV odpowiada za wypłacanie świadczeń socjalnych, takich jak zasiłki dla bezrobotnych, renty, świadczenia rodzinne i inne.
 3. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia – NAV kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym płacy minimalnej, czasu pracy i warunków pracy.
 4. Prowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych – NAV odpowiada za prowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych.
 5. Działalność doradcza – NAV oferuje wsparcie doradcze w zakresie kariery zawodowej, zakładania własnej firmy, szkoleń i innych kwestii związanych z zatrudnieniem i ochroną socjalną.

NAV jest ważną instytucją dla osób pracujących i bezrobotnych w Norwegii, która oferuje szeroki zakres usług i świadczeń.

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku

Nav rejestracja bezrobotnych krok po kroku.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby złożyć taki wniosek, należy najpierw zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. W tym celu można skorzystać z pomocy NAV Kontaktsenter pod numerem 5555 3333. Następnie należy spełnić wymogi zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi udzielić NAV pewnych i rzetelnych informacji, które należy załączyć do wniosku. Informacje te muszą być zgodne z faktem, a podanie błędnych informacji lub ich zatajenie może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek miała przerwę w jego otrzymywaniu, która trwała do 52 tygodni i chce ponownie otrzymywać zasiłek, powinna ubiegać się o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych. Procedura ta jest zawsze taka sama.

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można składać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia. Informacje na temat rejestracji bezrobotnych krok po kroku oraz dokumentacji dochodów można znaleźć na stronie NAV.

W przypadku osób mających osoby na utrzymaniu lub obowiązek alimentacyjny, zasiłek rodzinny na dziecko można otrzymać tylko na dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dziecko nie jest zarejestrowane w ewidencji ludności, należy załączyć jego akt urodzenia. W sytuacji gdy dziecko przybyło do Norwegii niedawno i nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego, należy dodatkowo załączyć dokument potwierdzający miejsce jego zamieszkania.

Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko, które zamieszkuje w kraju podlegającym zasadom EOG i/lub Nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym. Musisz dostarczyć akt urodzenia dziecka lub jego dokumenty adopcyjne. Należy pamiętać, że konieczne jest przetłumaczenie tych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości, można skontaktować się z NAV, aby uzyskać więcej informacji.

Przejdź do artykułu z którego dowiesz się więcej na ten temat

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Osoby pracujące w Norwegii mają prawo do emerytury. Istnieje kilka aspektów prawnych, które warto znać, by móc starać się o świadczenia emerytalne w tym skandynawskim państwie. Członkiem systemu emerytalnego jest każda osoba, która ukończyła 16 lat i miała ciągłość ubezpieczenia społecznego przez minimum 3 lata. Pełna emerytura przysługuje po ukończeniu 67. roku życia, a do jej uzyskania trzeba opłacać składki emerytalne do NAV przez 40 lat.

Najniższa emerytura nazywa się „minstepensjon”. Przysługuje ona osobom, które przepracowały w Norwegii przynajmniej 40 lat i odprowadzały składki do Norweskiego Funduszu Zdrowia. Emerytura przysługuje również Polakom, którzy mieli ciągłość ubezpieczenia społecznego w NAV przez minimum 3 lata. Wiele zakładów pracy oferuje „obowiązkowy program emerytalny”, co oznacza możliwość uzyskania wyższej emerytury.

Wysokość emerytury

Wysokość przysługującej emerytury zależy m.in. od osiągniętego dochodu i opłaconych składek emerytalnych. Możliwość przeliczania punktów emerytalnych istnieje do 75. roku życia. Osoby pobierające emeryturę poza granicami Norwegii muszą zamieszkać w kraju przez 9 miesięcy, dotyczy to tych, którzy większość swojego życia spędzili poza granicami kraju.

Aby uzyskać aktualną wysokość świadczenia emerytalnego, należy sprawdzić stronę NAV w zakładce „Din pensjon”. Warto pamiętać, że prawo do minimalnej emerytury w Norwegii przysługuje dopiero po 40 latach pracy.

Wyjątki do przepracowanych lat

W Norwegii istnieją wyjątki od wymogu przepracowania 40 lat w celu uzyskania minimalnej emerytury. Przede wszystkim, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (czyli 67 lat) i które nie pracowały przez 40 lat, ale mają odpowiednio wysoki dochód, mogą otrzymać emeryturę wyższą niż minimalna.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Obywatelstwo w Norwegii

Ponadto, osoby, które przeprowadziły się do Norwegii z zagranicy i mają ważne okresy ubezpieczenia społecznego z innych krajów, mogą uzyskać uprawnienia do norweskiej emerytury, nawet jeśli nie przepracowały w Norwegii wymaganej liczby lat.

Istnieją również wyjątki dla osób, które nie są w stanie pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności. Osoby te mogą otrzymać emeryturę już po ukończeniu 62 lat, a nie po 67 latach. W takim przypadku emerytura jest proporcjonalna do liczby lat pracy i wysokości zarobków.

Programy wsparcia w Norwegii

Warto również wiedzieć, że w Norwegii istnieją specjalne programy wsparcia dla osób starszych, które nie osiągnęły wymaganego wieku emerytalnego i które nie są w stanie pracować z różnych powodów. Programy te zapewniają wsparcie finansowe i opiekuńcze, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Przejdź do artykułu w którym dowiesz się więcej na ten temat oraz uzyskasz kontakt do pomocy w sprawach emerytur w Norwegii. 

Zasiłek rodzinny w Norwegii

Zasiłek rodzinny w Norwegii. Czy wiesz, że od 1 marca w Norwegii zmieniły się stawki zasiłków na dzieci? W ramach tych zmian samotni rodzice otrzymają więcej, ale stracą również ulgę podatkową. Choć może to wydawać się skomplikowane, ważne jest, aby zrozumieć, jakie konsekwencje te zmiany mają dla rodzin w Norwegii. Jeśli jesteś samotnym rodzicem wychowującym dziecko, powinieneś być świadomy, jak te zmiany wpłyną na Twoje finanse, aby podejmować świadome decyzje.

Co dokładnie się zmieniło?

Od 1 marca 2023 r. wzrosną stawki zwykłego zasiłku rodzinnego, rozszerzonego zasiłku rodzinnego i zasiłku na małe dziecko. Oznacza to, że każdego miesiąca otrzymasz więcej pieniędzy na dziecko. Nie otrzymasz żadnego osobnego pisma informacyjnego. Przegląd poniżej przedstawia stare stawki, nowe stawki i różnicę między nimi.

Nowa stawka od 1 marca 2023 r. Różnica

Zasiłek rodzinny na dzieci w wieku 0-6 lat 1723. 1676 47
Zasiłek rodzinny na dzieci w wieku 6-18 lat 1083. 1054 29
Alimenty na dziecko 2489. 1054 1435
Dodatek dla małych dzieci 678. 660 18

Większość osób otrzyma zasiłek na dzieci według nowych stawek od 31 marca. Jeśli nowe stawki nie zostaną wypłacone w marcu, pieniądze zostaną zwrócone do końca lipca 2023 roku. Nie musisz składać wniosków ani kontaktować się z nikim w tej sprawie.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł:Zasiłki na dzieci mieszkające w Polsce Tak to możliwe!

Zasiłek rodzinny w Norwegii

Chociaż samotni rodzice zyskają najwięcej, trzeba pamiętać, że stracą również ulgę podatkową. Ważne jest, aby zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na finanse Twojej rodziny. Prawo do specjalnych odliczeń podatkowych dla samotnie wychowujących dzieci zostanie zniesione wraz ze wzrostem stawek zasiłków na dzieci od marca 2023 r. Zmiany zostały uwzględnione w karcie podatkowej na rok 2023.

Zapoznaj się także z naszym kolejnym artykułem dotyczącym zasiłku rodzinny na dzieci w Norwegii.

Zasiłki na dzieci mieszkające w Polsce? Tak, to możliwe!

Zasiłki na dzieci mieszkające w Polsce Tak to możliwe!
Pracujesz na terenie Norwegii? A może przyjmujesz norweski zasiłek? Bez względu na to, jaka jestem Twoja zawodowa sytuacja w kraju fiordów możesz pobierać zasiłek dodatkowy. Przysługuje on na dzieci w Norwegii, ale również w Polsce? Do jakiego wsparcia socjalnego jesteś upoważniony?

Otrzymuj wsparcie na dzieci mieszkające w Polsce. Rodzaje zasiłków!

Wyróżniamy trzy, podstawowe zasiłki norweskie, które możemy pobierać również na dzieci mieszkające w kraju rodzimym.

 • zasiłek rodzinny – wsparcie przyznawane na dziecko aż do ukończenia przez niego 18 roku życia. Wysokość świadczenia 1034 NOK. Na dziecko do 6 roku życia można otrzymać nieco więcej, bo 1354 NOK (podwyżka od września 2020). Zasiłek ten należy się jednak tylko w przypadku, kiedy matka mieszkające w Polsce ma status osoby bezrobotnej. W innym przypadku takie wsparcie leży po stronie polskiej,
 • zasiłek opiekuńczy – od 13 do 23 tygodnia życia. Kwota wsparcia 7500 NOK. Co ważne nie możesz otrzymać świadczenia, jeśli pobyt dziecka w żłobku/przedszkolu jest finansowany przez instytucję państwową,
 • zasiłek ojcowski – przyznawany wtedy, jeśli matka chociażby w 75% etatu wraca do pracy lub kontynuuje naukę. Co ważne, jej powrót do pracy musi nastąpić w 7 tygodniu po urodzeniu dziecka.
  Chcesz dowiedzieć się więcej o pomocy socjalnej w Norwegii? Zaglądaj na zaprzyjaźniony portal: Wataha.no.

Zobacz również jak rozliczyć podatek w Norwegii.

Starasz się o zasiłek na dziecko w Polsce? Dowiedź się jakie dokumenty przygotować?
Pamiętaj – starając się o jeden z trzech powyższych zasiłków, musisz skompletować odpowiednią dokumentację. Jaką?

ZASIŁEK RODZINNY/OPIEKUŃCZY

zaświadczenie o odprowadzaniu składek w Norwegii z tytułu umowy o pracę lub zasiłku,
potwierdzenie przynależności do systemu ubezpieczeniowego przez minimum 5 lat,
akt urodzenia dziecka,
akt małżeństwa,
rejestracja pobytu,
roczne zestawienia dochodów od pracodawców,
odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy,
skan dokumentu tożsamości.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (tutaj jest nieco więcej wymagań)

zaświadczenie o odprowadzaniu składek w Norwegii z tytułu umowy o pracę lub zasiłku,
potwierdzenie przynależności do systemu ubezpieczeniowego przez minimum 5 lat,
akt urodzenia dziecka,
akt małżeństwa,
rejestracja pobytu,
roczne zestawienia dochodów od pracodawców. Przypadku zasiłku ojcowskiego w czasie pobytu w Norwegii powinieneś mieć dochód w Norwegii w wysokości co najmniej 0,5 stawki G, czyli 50 675,50 NOK i przepracowane minimum 6 miesięcy z ostatnich 10 miesięcy.
odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy,
skan dokumentu tożsamości.

Zasiłki na dzieci mieszkające w Polsce Tak to możliwe! O czym warto pamiętać?
Wszystkie dokumenty, które dostarczasz norweskim placówkom muszą być zawsze przetłumaczone na język norweski.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Pierwszy krok w Norwegii

Co to jest “permittering”, czyli tzw. “czasowe zwolnienie”?

Co to jest “permittering”, czyli tzw. “czasowe zwolnienie”?

Permittering to program czasowy, w którym to pracownik jest zwolniony z pracy, a pracodawca jest jednocześnie zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Istnieje jednak stosunek pracy i przyjmuje się, że przerwa w pracy jest tylko czasowa.

Przeczytaj koniecznie: Zmiany w przepisach dotyczących zwolnień i zasiłków dla bezrobotnych

Podstawowe warunki muszą być powiązane z firmą

Aby skorzystać z redundancji czyli “permitteringu”, potrzebne są obiektywne powody. Podstawowe warunki muszą być powiązane z firmą, a nie pracownikiem. Niezbędne redukcje kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia mogą być podstawą “czasowego zwolnienia”. Warunkiem wstępnym jest to, że potrzeba będzie miała charakter tymczasowy. Przykładami przyczyn obiektywnych mogą być: brak zamówień, pełne zapasy magazynowe, praktyczne przeszkody w pracy, wypadki i inne.

Dyskusja między pracodawcą, a mężem zaufania w związku ze “czasowym zwolnieniem”

Firma, która rozważa skorzystanie z “permitteringu”, powinna omówić to z mężami zaufania w firmie. Dyskusja między pracodawcą, a mężem zaufania w związku ze “czasowym zwolnieniem” nie jest ustawowym obowiązkiem, ale obowiązek ten można określić w układzie zbiorowym pracy. Obowiązek dyskusji dotyczy zatem co do zasady spółek w układzie zbiorowym, ale zaleca się, aby wszystkie firmy postępowały zgodnie z tą procedurą. 

Ocena, kto ma zostać objęty “czasowym zwolnieniem”

Zgodnie z Umową Główną (LO i NHO) zasada starszeństwa będzie co do zasady stosowana jako podstawa. Ustalono jednak, że odchylenia mogą wystąpić w zależności od obiektywnych potrzeb firmy. Jednak firmy, które nie są związane Umową Główną, nie są związane zasadą starszeństwa, ale nadal muszą dokonać wyboru na podstawie obiektywnych przesłanek. Inne układy zbiorowe mogą również zawierać umowę dotyczącą stosowania zasady starszeństwa.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Cię 14 dni przed rozpoczęciem “czasowego zwolnienia”

Pracodawca może Cię zwolnić w okresach, w których brakuje zadań do pracy. Z reguły pracodawca ma obowiązek powiadomić Cię 14 dni przed rozpoczęciem “czasowego zwolnienia”. Kiedy jesteś w trakcie “czasowego zwolnienia”, nadal jesteś zatrudniony w firmie, ale Twoje godziny pracy są całkowicie lub częściowo zmniejszone.Twój pracodawca może poprosić Cię o niezwłoczny powrót do pracy, a wtedy otrzymasz wynagrodzenie za ten czas pracy.

Koszty są dzielone między firmę a państwo

Kiedy pracownicy są “czasowo zwalniani”, koszty są dzielone między firmę a państwo. Firma zazwyczaj wypłaca wynagrodzenie za pierwsze 10 dni zwolnienia. Wtedy możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

“Czasowe zwolnienie” całkowite i częściowe

Rozróżniamy zwolnienie całkowite i częściowe. Jeśli zostaniesz całkowicie zwolniony, nie będziesz pracować. Lub jesteś częściowo zwolniony, pracujesz krócej w ciągu dnia lub mniej dni. Jeśli podczas “czasowego zwolnienia” otrzymujesz wynagrodzenie od pracodawcy, w praktyce jesteś częściowo zwolniony, ponieważ otrzymujesz wynagrodzenie za pracę. Na przykład, jeśli otrzymujesz 30% swojej regularnej pensji, zostaniesz zwolniony w 70%.

Konkretne porady dla pracownika:

 1. Sprawdź, czy firma jest związana układem zbiorowym, który może regulować zwolnienia.
 2. Jeśli masz wątpliwości co do podstawy lub wyboru, porozmawiaj z mężami zaufania w swojej firmie.
 3. W przypadku rezygnacji z pracy należy mieć świadomość, że w przypadku zwolnienia bez wynagrodzenia przysługuje krótszy okres wypowiedzenia.

Przypominamy, że zasadami dotyczącymi okresu wypowiedzenia, obowiązku płacowego i zasiłków dla bezrobotnych zarządza NAV.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Choroba podczas Pobytu W Polsce

Choroba podczas Pobytu W Polsce

Choroba podczas Pobytu W Polsce

Jeśli zachorujesz w innym kraju EOG, masz prawo do zasiłku chorobowego zgodnie z prawem norweskim. Ponieważ zagraniczne zwolnienie chorobowe jest równoważne norweskiemu i dzięki temu możesz wnioskować o zasiłek chorobowy.

Polub nas na Facebook-u

Podstawowym wymogiem do prawa wypłaty zasiłku chorobowego jest przepracowanie w Norwegii co najmniej 4 tygodni. Z czego Twój dochód brutto powinien być wyższy niż 0,5 stawki G (49 929,00 nok). Z miesiącem luty 2020

Kwotę zasiłku wyliczasz na podstawie średniego przychodu brutto z ostatnich 3 przepracowanych miesięcy i wynosi 100%.
Jak to zrobić?

Choroba podczas Pobytu W Polsce- Kontakt z pracodawcą

Na zwolnieniu lekarskim możesz przebywać przez okres do jednego roku. W tym czasie Twój pracodawca powinien monitorować i kontaktować się z Tobą . Jeżeli jednak po upływie roku kontynuujesz leczenie / rehabilitacje, To twoje świadczenia zmienią status i przejdziesz na zasiłek rehabilitacyjny AAP.

Aby kwalifikować się do AAP, nie możesz mieć zdolności do pracy o co najmniej 50% z powodu choroby lub obrażeń.
Pamiętaj tylko o jednym. Jeśli otrzymujesz zasiłek chorobowy, a rok choroby wkrótce się kończy, musisz sam złożyć wniosek o AAP, jeśli nadal jesteś chory. Nie przechodzisz automatycznie na AAP. Przeczytaj wkrótce o przejściu z zasiłku chorobowego na AAP .

Zainteresował Ciebie mój artykuł? zapraszam do kolejnego dotyczącego Zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii jest formą wsparcia ze strony NAV dla wszystkich tych osób, które znalazły się w cięższej sytuacji finansowej. W odróżnieniu od świadczenia przyznawanego w Polsce, NAV oferuje również możliwość pomocy osobom, które pracują, ale został zredukowany ich wymiar czasu pracy.

Read More