Nav

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Osoby pracujące w Norwegii mają prawo do emerytury. Istnieje kilka aspektów prawnych, które warto znać, by móc starać się o świadczenia emerytalne w tym skandynawskim państwie. Członkiem systemu emerytalnego jest każda osoba, która ukończyła 16 lat i miała ciągłość ubezpieczenia społecznego przez minimum 3 lata. Pełna emerytura przysługuje po ukończeniu 67. roku życia, a do jej uzyskania trzeba opłacać składki emerytalne do NAV przez 40 lat.

Najniższa emerytura nazywa się „minstepensjon”. Przysługuje ona osobom, które przepracowały w Norwegii przynajmniej 40 lat i odprowadzały składki do Norweskiego Funduszu Zdrowia. Emerytura przysługuje również Polakom, którzy mieli ciągłość ubezpieczenia społecznego w NAV przez minimum 3 lata. Wiele zakładów pracy oferuje „obowiązkowy program emerytalny”, co oznacza możliwość uzyskania wyższej emerytury.

Wysokość emerytury

Wysokość przysługującej emerytury zależy m.in. od osiągniętego dochodu i opłaconych składek emerytalnych. Możliwość przeliczania punktów emerytalnych istnieje do 75. roku życia. Osoby pobierające emeryturę poza granicami Norwegii muszą zamieszkać w kraju przez 9 miesięcy, dotyczy to tych, którzy większość swojego życia spędzili poza granicami kraju.

Aby uzyskać aktualną wysokość świadczenia emerytalnego, należy sprawdzić stronę NAV w zakładce „Din pensjon”. Warto pamiętać, że prawo do minimalnej emerytury w Norwegii przysługuje dopiero po 40 latach pracy.

Wyjątki do przepracowanych lat

W Norwegii istnieją wyjątki od wymogu przepracowania 40 lat w celu uzyskania minimalnej emerytury. Przede wszystkim, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (czyli 67 lat) i które nie pracowały przez 40 lat, ale mają odpowiednio wysoki dochód, mogą otrzymać emeryturę wyższą niż minimalna.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Obywatelstwo w Norwegii

Ponadto, osoby, które przeprowadziły się do Norwegii z zagranicy i mają ważne okresy ubezpieczenia społecznego z innych krajów, mogą uzyskać uprawnienia do norweskiej emerytury, nawet jeśli nie przepracowały w Norwegii wymaganej liczby lat.

Istnieją również wyjątki dla osób, które nie są w stanie pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności. Osoby te mogą otrzymać emeryturę już po ukończeniu 62 lat, a nie po 67 latach. W takim przypadku emerytura jest proporcjonalna do liczby lat pracy i wysokości zarobków.

Programy wsparcia w Norwegii

Warto również wiedzieć, że w Norwegii istnieją specjalne programy wsparcia dla osób starszych, które nie osiągnęły wymaganego wieku emerytalnego i które nie są w stanie pracować z różnych powodów. Programy te zapewniają wsparcie finansowe i opiekuńcze, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Przejdź do artykułu w którym dowiesz się więcej na ten temat oraz uzyskasz kontakt do pomocy w sprawach emerytur w Norwegii. 

Choroba podczas Pobytu W Polsce

Choroba podczas Pobytu W Polsce

Jeśli zachorujesz w innym kraju EOG, masz prawo do zasiłku chorobowego zgodnie z prawem norweskim. Ponieważ zagraniczne zwolnienie chorobowe jest równoważne norweskiemu i dzięki temu możesz wnioskować o zasiłek chorobowy.

Polub nas na Facebook-u

Podstawowym wymogiem do prawa wypłaty zasiłku chorobowego jest przepracowanie w Norwegii co najmniej 4 tygodni. Z czego Twój dochód brutto powinien być wyższy niż 0,5 stawki G (49 929,00 nok). Z miesiącem luty 2020

Kwotę zasiłku wyliczasz na podstawie średniego przychodu brutto z ostatnich 3 przepracowanych miesięcy i wynosi 100%.
Jak to zrobić?

Choroba podczas Pobytu W Polsce- Kontakt z pracodawcą

Na zwolnieniu lekarskim możesz przebywać przez okres do jednego roku. W tym czasie Twój pracodawca powinien monitorować i kontaktować się z Tobą . Jeżeli jednak po upływie roku kontynuujesz leczenie / rehabilitacje, To twoje świadczenia zmienią status i przejdziesz na zasiłek rehabilitacyjny AAP.

Aby kwalifikować się do AAP, nie możesz mieć zdolności do pracy o co najmniej 50% z powodu choroby lub obrażeń.
Pamiętaj tylko o jednym. Jeśli otrzymujesz zasiłek chorobowy, a rok choroby wkrótce się kończy, musisz sam złożyć wniosek o AAP, jeśli nadal jesteś chory. Nie przechodzisz automatycznie na AAP. Przeczytaj wkrótce o przejściu z zasiłku chorobowego na AAP .

Zainteresował Ciebie mój artykuł? zapraszam do kolejnego dotyczącego Zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii jest formą wsparcia ze strony NAV dla wszystkich tych osób, które znalazły się w cięższej sytuacji finansowej. W odróżnieniu od świadczenia przyznawanego w Polsce, NAV oferuje również możliwość pomocy osobom, które pracują, ale został zredukowany ich wymiar czasu pracy.

Read More