Podatki w Norwegii 2019 w pigułce

Podatki w Norwegii 2019 w pigułce

Wiele osób wyjeżdża do Kraju Fiordów w poszukiwaniu lepszego życia na przywoitym poziomie. Poza znacznie wyższymi dochodami występują również wysokie podatki w Norwegii. Rok 2019 jest pierwszym, w którym rozliczenia podatku dochodowego odbędą się na nowych zasadach. Co więc warto wiedzieć o norweskim systemie fiskalnym?

Podatki w Norwegii 2019

W Norwegii występują dwa rodzaje podatków – podatki bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie to te, które podatnicy wnoszą bezpośrednio do Urzędu Skarbowego (norw. Skatteetaten), należy zaś zaliczyć do nich: podatek dochodowy, od spadków i darowizn, od posiadanego majątku i innych. Do podatków pośrednich wliczają się z kolei zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz podatki akcyzowe.

Podatek dochodowy w Norwegii

Najistotniejsze podatki w Norwegii z punktu widzenia emigranta to te nakładane w związku z uzyskiwanym dochodem. Wszystkie zatrudnione osoby w tym kraju zobowiązane są do opłacenia podatku dochodowego od wynagrodzenia, który w formie zaliczek odprowadzany jest za pośrednictwem pracodawcy do urzędu skarbowego. Wysokość zaliczek zależna jest od posiadanej karty podatkowej na dany rok. Osoby zatrudniające się p raz pierwszy w Norwegii powinny pozyskać w pierwszej kolejności kartę podatkową (norw. Skattekort) i jak najszybciej przekazać pracodawcy.

Status pendler 2019 - co nowego?
Skattekort i wysokość podatku

Urząd Skarbowy na podstawie przewidywanego pobytu w Norwegii i szacowanego dochodu w danym roku – wyda właściwą kartę podatkową. Brak takiego dokumentu może skutkować poważnymi konsekwencjami, ponieważ pracodawca nakłada na pracodawcę obowiązek odliczenia 50% z comiesięcznego wynagrodzenia – na poczet zaliczek na podatek dochodowy. Podatki w Norwegii płacone są co roku, dlatego Skattekort wydawany jest wyłącznie na dany rok podatkowy i obowiązuje 12 miesięcy. W związku z tym na koniec każdego roku należy wznawiać procedurę wydania tego dokumentu.

Progi podatkowe w Norwegii

Podatki w Norwegii od dochodu naliczane są w oparciu o skalę proporcjonalną. Z tego powodu osoby mniej zamożne obciążone są mniejszymi zobowiązaniami, zaś osoby zarabiające więcej – będą obciążone większymi podatkami. W celu zniwelowania dysproporcji wprowadzono szereg odliczeń oraz ulg podatkowych.

Kluczową rolę w podatkach w Norwegii odgrywają progi podatkowe. Na ich podstawie których obliczana jest wysokość zobowiązań podatkowych.

Emerytura z Norwegii dla Polaków - jak uzyskać?
Termin rozliczeń podatkowych

Podatki w Norwegii naliczane są za dany rok podatkowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenie podatkowe należy złożyć do 30. kwietnia, dla osób indywidualnych istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do końca maja.

Podatki w Norwegii są wysokie?

Można odnieść wrażenie, że podatki w Norwegii są wysokie, jednak to one stanowią główne źródło finansowania bardzo rozbudowanego systemu socjalnego, który gwarantuje szereg narzędzi pomocowych np. dla osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej lub spodziewają się dziecka.

Masz wątpliwości?

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do rozliczania podatków w Norwegii 2019 zachęcamy do skorzystania z porad profesjonalistów. Doradcy ATS Pomoc w Norwegii z chęcią udzielą wszelkich wyjaśnień, a także odpowiedzą nawet na najtrudniejsze pytania!

Napisz do autora

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *