Sprawy urzędowe (wizy, pozwolenia na pobyt)

W Norwegii wiele spraw urzędowych można załatwić online, co ułatwia i przyspiesza proces załatwiania różnych formalności. Jednym z najważniejszych organów administracji publicznej w Norwegii jest Skatteetaten (Norweski Urząd Skarbowy), który zajmuje się m.in. pobieraniem podatków oraz wydawaniem numeru identyfikacyjnego dla osób ubiegających się o zatrudnienie lub korzystających z usług państwowych.

Inne ważne instytucje to m.in. Nav (Norweski Urząd Pracy), który zajmuje się pomocą dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy, i UDI (Norweski Urząd ds. Imigracji), który zajmuje się sprawami związanymi z legalnym pobytem i pracą w Norwegii dla imigrantów.

Jeśli chodzi o inne sprawy urzędowe, to np. wizyty lekarskie, składanie wniosków o zasiłki, czy ubieganie się o pozwolenia na budowę, można załatwić w lokalnym ratuszu lub urzędzie miasta. Wiele z tych spraw można także załatwić online, np. przez stronę internetową urzędu miasta lub Norweskiego Urzędu ds. Imigracji.

Warto pamiętać, że w Norwegii wiele instytucji publicznych działa w sposób cyfrowy, więc dobrze jest zapoznać się z oferowanymi usługami online oraz z informacjami na ich stronach internetowych przed rozpoczęciem procesu załatwiania spraw urzędowych.