Podatki

Portal TwojaNorwegia oferuje szereg kategorii, które pomagają zrozumieć system podatkowy kraju. Wśród kategorii można znaleźć informacje dotyczące podatków dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, podatków od nieruchomości, podatków od towarów i usług oraz podatków od inwestycji i oszczędności. Kategoria ta zawiera informacje o zasadach opodatkowania różnych form przychodów oraz o płatnościach podatkowych związanych z nieruchomościami, towarem, usługami, pracą czy inwestycjami. Dodatkowo portal podatkowy może zawierać kategorię dotyczącą zmian w systemie podatkowym, która informuje użytkowników o nowych przepisach, zwolnieniach podatkowych i innych zmianach w systemie podatkowym Norwegii.

Przemyt alkoholu w Norwegii. Normy kwotowe

Przemyt alkoholu w Norwegii. Normy kwotowe.

Limit alkoholu i tytoniu

Podane kwoty dotyczą jednej osoby. Sprawdź również ograniczenia wiekowe dla importu alkoholu i tytoniu .

Od 1 stycznia 2023 r. zmienił się limit wyrobów tytoniowych dla podróżnych, którzy mają zarejestrowany adres zamieszkania w Norwegii. Odrębne kwoty tytoniowe dotyczą turystów zagranicznych . 

Przykłady ulg podatkowych dla podróżnych z zarejestrowanym adresem zamieszkania w Norwegii

Przykład 1: Napoje spirytusowe, wino, piwo i tytoń

1 litr spirytusu, 1,5 litra wina (2 butelki) i 2 litry piwa (również mocnego) (6 x 0,33 l)
+ 100 sztuk papierosów lub 125 gramów innych wyrobów tytoniowych (np. tabaki) oraz 100 sztuk papierosów papier.

Przykład 2: Wino, piwo i tytoń

3 litry wina (4 butelki) i 2 litry piwa (również mocnego) (6 x 0,33 l)
+ 100 sztuk papierosów lub 125 gramów innych wyrobów tytoniowych (takich jak tabaka) oraz 100 arkuszy bibułki papierosowej.

Przykład 3: Piwo i tytoń

5 litrów piwa (również mocnego) (15 x 0,33 l)
+ 100 sztuk papierosów lub 125 gramów innych wyrobów tytoniowych (np. tabaki) oraz 100 arkuszy bibułek papierosowych.

Jeśli przebywasz za granicą krócej niż jeden dzień

W przypadku pobytów za granicą krótszych niż jeden dzień możesz zabrać ze sobą limit alkoholu i tytoniu raz w ciągu 24 godzin.

Przykłady

  • Lecisz samolotem w obie strony do Brukseli w jeden dzień. Produkty wolnocłowe możesz kupić w sklepie w Belgii, w którym płacisz podatek, ale nie w sklepie wolnocłowym w Gardermoen
  • Promem do Strømstad można popłynąć w obie strony w ciągu jednego dnia. Możesz wtedy kupić alkohol w Systembolaget i papierosy w sklepie w Szwecji, ale nie w sklepie wolnocłowym na promie.

Limit wieku

Aby przewozić piwo, wino i tytoń, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli zamierzasz wwieźć alkohole i tym podobne powyżej 22 procent, musisz mieć ukończone 20 lat.

Kupowanie większych ilości niż limit

Całkowicie możliwe jest zrobienie zakupów przekraczających limit, ale nie w sklepach wolnocłowych po przylocie na norweskie lotniska.

Towary przekraczające kontyngent muszą zostać zgłoszone do procedury swobodnego dysponowania (odprawa celna).

Alkohol powyżej 60 procent jest zabroniony

Import alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 60% jest zabroniony.

Zasady dotyczące tego, ile tytoniu turyści mogą zabrać ze sobą do Norwegii 

Dla turystów mieszkających za granicą  limit tytoniowy wynosi  200 papierosów lub 250 gramów tytoniu oraz 200 bibułek papierosowych  .

Chociaż  turyści zwiększyli swój kontyngent tytoniowy, nie mogą kupić więcej niż (100 papierosów lub 125 gramów innego tytoniu i 100 bibułek) w punktach wolnocłowych po przylocie na norweskie lotniska. 

 

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Limit wartości to istotna kwestia, z którą warto się zapoznać przed podróżą do Norwegii. Jeśli jesteś turystą, nie ma określonego limitu wartości tego, co możesz zabrać ze sobą tymczasowo, ale obowiązuje limit wartości dla produktów, które zostaną w Norwegii. Przekroczenie limitu wartości może skutkować koniecznością zapłaty podatku VAT oraz cła. Istnieją wyjątki, na przykład książki, które nie podlegają cłowi. Produkty składające się na całość nie mogą być dzielone i importowane w częściach podczas kilku podróży lub przez więcej niż jedną osobę. Warto więc dobrze zaplanować zakupy i pamiętać o konieczności uiszczenia podatku i cła, jeśli przekroczy się limit wartości.

Kwoty

Przy przekraczaniu limitu wartości przywozu towarów do Norwegii obowiązują odpowiednie opłaty celne i podatki. Limit wartości to 6000 NOK, a jeśli pobyt w Norwegii trwał krócej niż 24 godziny, to limit wynosi 3000 NOK. Warto zwrócić uwagę, że do limitu wartości wliczane są nie tylko towary kupione, ale także kwota na alkohol i tytoń.

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000Dla turystów, którzy nie mieszkają w Norwegii, nie ma określonego limitu wartości bagażu, który może zostać tymczasowo przewieziony do Norwegii, takich jak odzież, komputery, telefony komórkowe, biżuteria i inne rzeczy do wykorzystania podczas pobytu. Jednak jeśli chodzi o towary, które mają pozostać w Norwegii, na przykład prezenty lub towary konsumpcyjne, obowiązuje limit wartości.

Pierwszy krok w Norwegii

Jeśli przewozisz towary o wartości przekraczającej limit wartości, musisz zapłacić 25% podatku VAT od wszystkich towarów, z wyjątkiem książek, oraz odbyć odprawę celną. Istnieją również produkty, które podlegają cłu, takie jak odzież i żywność.

Cło i podatek

Jeśli wartość jednego przedmiotu przekracza limit wartości, konieczne jest zapłacenie cła i podatku od całości wartości przedmiotu. Produkty składające się na całość nie mogą być dzielone i importowane w częściach podczas kilku podróży lub przez więcej niż jedną osobę. Dotyczy to również sytuacji, gdy wartość części składowej jest mniejsza niż wartość graniczna.

Przy przekraczaniu granicy należy użyć przejścia granicznego z załogowym urzędem celnym i upewnić się, że towary, które są objęte limitem wartości, są wybrane właściwie. W przypadku nieprzestrzegania przepisów celnych i podatkowych grożą kary finansowe i kary karno-administracyjne.

Przeczytaj o tym w kolejnym artykule tutaj.

Polskie Auto W Norwegii- czy mogę używać?

Polskie Auto W Norwegii

Poruszanie się samochodem w Norwegii zarejestrowanym w Polsce. 
Przepisy mówią jasno, wyłącznie czasowe używanie takiego samochodu jest możliwe, obecnie jest to czas 12 miesięcy. Sa jednak od tego odstępstwa.

Co jeśli poruszamy się dłużej takim pojazdem?

Powinieneś udokumentować, że Twoje stałe miejsce zamieszkania jest w Polsce, a pobyt w Norwegii ma charakter tymczasowy. Przydatne jest wtedy przetłumaczone zameldowanie z rodzina w Polsce 

Pobyt osoby pracującej w Norwegii i zarejestrowanej w rejestrze ludności (Folkeregister) może być uznany za tymczasowy tylko w przypadku, gdy osoba ta ma rodzinę w Polsce, tzn. współmałżonka oraz dzieci do lat 18. 
Ważnym jest też, aby odwiedzać regularnie rodzinę.

Przeczytaj kolejny artykuł, bezrobotny w Norwegii

Spełniając powyższe warunki – nie ma przeciwwskazań, aby użytkować polski samochód w Norwegii.
Czas jest jednak ograniczony maksymalnie do 1 roku od daty przyjazdu do kraju (bierze się pod uwagę datę rejestracji w Folkeregister). Tak stanowi prawo w Norwegii. Zapewne zauważyłeś ze sporo aut na Polskich rejestracjach jeździ w Norwegii i okazuje się ze kierowca robi to już kilka lat. Ma fuksa?

Polskie Auto W Norwegii

Nie ma potrzeby występowania do urzędu celnego o jakiekolwiek pozwolenie. Służy do tego celu urząd podatkowy link prowadzący do złożenia wniosku. Na wypadek kontroli urzędu lub policji powinieneś posiadać dokumenty, potwierdzające związek z Polską, tzn. akt małżeństwa, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną w Polsce, bilety potwierdzające podróże do kraju za okres ostatniego roku.
Z doświadczenia jednak wiemy ze raczej wystarcza przedłożyć wspólne zameldowanie, przetłumaczone oczywiście.

Morzesz też udokumentować, że pobyt w Norwegii ma charakter tymczasowy, np. przedstawiając czasową formę umowy o pracę.

Podsumowujac:

-Mieszkasz ponad rok w Norwegii z rodziną? Nie masz prawa poruszać się polskim autem
-Pracujesz w Norwegii, rodzina mieszka w Polsce? Zawsze masz prawo do poruszania się po Norweskich drogach autem na Polskich tablicach. Dobrze jest mieć zawsze przy sobie dokumenty o których pisaliśmy powyżej.

Zwrot podatku w Norwegii 2019

Zwrot podatku w Norwegii 2019

Penger tilgode, czyli wszystko o zwrocie podatku w Norwegii

Otrzymujesz wynagrodzenie, emeryturę czy rentę? otrzymasz zeznanie podatkowe za poprzedni rok w marcu 2020. Na zeznaniu podatkowym (Skattemelding) możemy sprawdzić wstępnie wyliczony zwrot lub dopłatę podatku. Zwrot oznacza, że w ciągu roku zapłaciłeś za dużo podatku i musi on zostać Tobie zwrócony.

Zwrot czy dopłata?

Informacja znajduje się na stronie zeznania Foreløpig beregning av skatter og avgifter. Jeśli widnieje tam informacja: Foreløpig beregnet skatt til gode – otrzymasz zwrot, jeśli jednak: Foreløpig beregnet skatt å betale – otrzymasz dopłatę. * Należy pamiętać, że jest to wstępne wyliczenie – po wprowadzeniu ulg i odpisów (jeśli takie posiadasz) kwoty ulegną zmianie.

Zwrot podatku w Norwegii 2019

*W wersji angielskiej zeznania podatkowego (Tax Return) informacja o zwrocie/dopłacie będzie na stronie Provisional asassessment of direct and indirect taxes. Jeśli widzisz informacje: Provisionally estimated overpaid tax – otrzymasz zwrot, jeśli: Provisionally est. underpaid tax – otrzymasz dopłatę.

Kiedy wypłacany jest zwrot podatku za 2019 rok?

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian w zeznaniu, Urząd Podatkowy wyśle rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør). To rozliczenie wysyłane jest w trzech terminach. W tym roku będą to:

22.06.2020 – większość pracowników, emerytów i rencistów dostanie swoje rozliczenie w tym terminie.
12.08.2020 – ta data może jeszcze ulec zmienia.
21.10.2020 – ostatnia pula. Ta data również może jeszcze ulec zmianie.

Pieniądze zostaną wpłacone na konto w ciągu trzech tygodni od otrzymania rozliczenia. Kwoty poniżej 100kr nie są wypłacane.

Zwrot podatku w Norwegii. Wplata na konto lub czekiem

Masz nowy numer konta? Pamiętaj, aby uaktualnić go na stronie skatteetaten.no jeszcze przed sezonem rozliczeń! W przypadku rejestracji konta zagranicznego, należy wysłać informacje do Urzędu Podatkowego poczta.

Zwrot podatku w Norwegii 2019

Osoby, które nie maja zarejestrowanego numeru konta otrzymają czek, który można zrealizować na poczcie. Jeśli nie masz możliwości zrealizować czeku, możesz również skontaktować się z Poborca Podatkowym (Skatteoppkrever) w gminie, w której mieszkasz przez okres pracy.

Różnica kwoty wypłaconej, a tej, która powinna być wypłacona

Co wtedy gdy masz zadłużenie? W niektórych przypadkach kwota, której oczekiwałeś i która została wskazana na rozliczeniu podatkowym rożni się od tej, która faktycznie została wypłacona przez Urząd Podatkowy. Powodem mogą być niezapłacone roszczenia takie jak:
– dopłata podatku lub odsetki z ubiegłego roku
– podatek w innej gminie
– niezapłacone zadłużenie alimentacyjne, podatek VAT, podatek od spadków czy od nieruchomości
-inne zaległości wobec państwa lub gminy, takie jak np. mandaty lub podatki miejskie
Poborca Podatkowy może na poczet powyższego zadłużenia pobrać zwrot podatku, a na Twoje konto wpłynie zredukowana kwota. Informacje o redukcji dostaniesz na osobnym piśmie.