Podatki i Finanse w Norwegii

Portal TwojaNorwegia oferuje szereg kategorii, które pomagają zrozumieć system podatkowy kraju. Wśród kategorii można znaleźć informacje dotyczące podatków dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, podatków od nieruchomości, podatków od towarów i usług oraz podatków od inwestycji i oszczędności. Kategoria ta zawiera informacje o zasadach opodatkowania różnych form przychodów oraz o płatnościach podatkowych związanych z nieruchomościami, towarem, usługami, pracą czy inwestycjami. Dodatkowo portal podatkowy może zawierać kategorię dotyczącą zmian w systemie podatkowym, która informuje użytkowników o nowych przepisach, zwolnieniach podatkowych i innych zmianach w systemie podatkowym Norwegii.