Norwegia w praktyce

Norwegia to kraj położony w północnej Europie, znany ze swoich pięknych krajobrazów, wysokiej jakości życia oraz stabilnej gospodarki. W Norwegii można znaleźć wiele atrakcji turystycznych, takich jak fjordy, góry czy liczne parki narodowe.

W praktyce, życie w Norwegii charakteryzuje się wysokimi kosztami utrzymania, szczególnie jeśli chodzi o wynajem mieszkań czy ceny artykułów spożywczych. Jednak, dzięki relatywnie wysokim wynagrodzeniom oraz dobrze rozwiniętemu systemowi opieki społecznej, mieszkańcy Norwegii mają dostęp do wielu usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej i edukacji.

W Norwegii obowiązują również rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska, a także prawa pracownicze i ochrony socjalnej.

Warto jednak pamiętać, że Norwegia jest krajem o zróżnicowanej populacji i kulturze, z licznymi mniejszościami narodowymi i imigrantami. Dlatego też, ważne jest, aby szanować i zrozumieć różnorodność kulturową i społeczną w Norwegii.

Zakaz palenia ogniska w Norwegii od 15 kwietnia

Zakaz palenia ogniska w Norwegii od 15 kwietnia.

W czwartek 15 kwietnia w Norwegii wchodzi w życie ogólny zakaz palenia ognisk, który obowiązuje do 15 września. Zakaz ten dotyczy używania jednorazowych grilli, palenisk oraz innych otwartych źródeł ognia w lesie i terenach leśnych bez zezwolenia od gminy. Osoba, która decyduje się na rozpalenie ogniska w okresie obowiązywania zakazu palenia ognisk lub poza nim, ponosi za to odpowiedzialność. Sezon pożarowy w Norwegii może przekraczać okres ogólnego zakazu palenia ognisk, więc każda gmina może wprowadzić zakaz w dowolnym momencie roku, jeśli istnieje szczególne zagrożenie pożarowe.

Aby uniknąć pożarów

Osoba rozpalająca ognisko musi zadbać o jego całkowite ugaszenie oraz posprzątanie po sobie. Wiele gmin w Norwegii ułatwia rozpalanie ognisk poprzez wyznaczanie zatwierdzonych miejsc do palenia ognisk, które są dozwolone do użytku przez cały rok. Należy jednak pamiętać, że iskry mogą latać daleko, a niedostatecznie ugaszone ogniska lub pozostawione jednorazowe grille mogą być przyczyną pożarów traw i lasów.

Aby zapobiec pożarom

Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej w lesie. Należy zapoznać się z ostrzeżeniami o zagrożeniu pożarowym oraz lokalnymi przepisami i zakazami przed rozpaleniem ognia. Wybierać bezpieczne miejsca na ognisko, unikać terenów łatwopalnych i brać pod uwagę warunki wiatrowe. Nigdy nie zostawiać ogniska bez nadzoru i pamiętać, że ognisko może dawać iskry, żarzące się węgle i tlić się pod ziemią, nawet gdy myśli się, że ogień został ugaszony. W razie potrzeby należy dzwonić na numer alarmowy 110. Warto też rozważyć rezygnację z pieczenia kiełbasek i zjedzenie jedzenia na zimno lub zabranie ze sobą gorących kiełbasek w termosie.

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Emerytura w Norwegii – co warto wiedzieć?

Osoby pracujące w Norwegii mają prawo do emerytury. Istnieje kilka aspektów prawnych, które warto znać, by móc starać się o świadczenia emerytalne w tym skandynawskim państwie. Członkiem systemu emerytalnego jest każda osoba, która ukończyła 16 lat i miała ciągłość ubezpieczenia społecznego przez minimum 3 lata. Pełna emerytura przysługuje po ukończeniu 67. roku życia, a do jej uzyskania trzeba opłacać składki emerytalne do NAV przez 40 lat.

Najniższa emerytura nazywa się „minstepensjon”. Przysługuje ona osobom, które przepracowały w Norwegii przynajmniej 40 lat i odprowadzały składki do Norweskiego Funduszu Zdrowia. Emerytura przysługuje również Polakom, którzy mieli ciągłość ubezpieczenia społecznego w NAV przez minimum 3 lata. Wiele zakładów pracy oferuje „obowiązkowy program emerytalny”, co oznacza możliwość uzyskania wyższej emerytury.

Wysokość emerytury

Wysokość przysługującej emerytury zależy m.in. od osiągniętego dochodu i opłaconych składek emerytalnych. Możliwość przeliczania punktów emerytalnych istnieje do 75. roku życia. Osoby pobierające emeryturę poza granicami Norwegii muszą zamieszkać w kraju przez 9 miesięcy, dotyczy to tych, którzy większość swojego życia spędzili poza granicami kraju.

Aby uzyskać aktualną wysokość świadczenia emerytalnego, należy sprawdzić stronę NAV w zakładce „Din pensjon”. Warto pamiętać, że prawo do minimalnej emerytury w Norwegii przysługuje dopiero po 40 latach pracy.

Wyjątki do przepracowanych lat

W Norwegii istnieją wyjątki od wymogu przepracowania 40 lat w celu uzyskania minimalnej emerytury. Przede wszystkim, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (czyli 67 lat) i które nie pracowały przez 40 lat, ale mają odpowiednio wysoki dochód, mogą otrzymać emeryturę wyższą niż minimalna.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Obywatelstwo w Norwegii

Ponadto, osoby, które przeprowadziły się do Norwegii z zagranicy i mają ważne okresy ubezpieczenia społecznego z innych krajów, mogą uzyskać uprawnienia do norweskiej emerytury, nawet jeśli nie przepracowały w Norwegii wymaganej liczby lat.

Istnieją również wyjątki dla osób, które nie są w stanie pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności. Osoby te mogą otrzymać emeryturę już po ukończeniu 62 lat, a nie po 67 latach. W takim przypadku emerytura jest proporcjonalna do liczby lat pracy i wysokości zarobków.

Programy wsparcia w Norwegii

Warto również wiedzieć, że w Norwegii istnieją specjalne programy wsparcia dla osób starszych, które nie osiągnęły wymaganego wieku emerytalnego i które nie są w stanie pracować z różnych powodów. Programy te zapewniają wsparcie finansowe i opiekuńcze, w zależności od indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Przejdź do artykułu w którym dowiesz się więcej na ten temat oraz uzyskasz kontakt do pomocy w sprawach emerytur w Norwegii. 

Darmowa pomoc prawna w Norwegii

Darmowa pomoc prawna w Norwegii jest usługą, która udzielana jest osobom w trudnej sytuacji finansowej. W ramach systemu norweskiego przewiduje się, że każdy ma równe i niezależne szanse na uzyskanie pomocy. Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej, są zróżnicowane i zależą od rodzaju sprawy oraz ograniczeń finansowych. Pierwsza grupa osób, która ma do niej prawo, to osoby borykające się z problemami prawnymi z zakresu prawa cywilnego, karnego, ofiary przemocy lub z zaburzeniami psychicznymi.

Darmowa pomoc prawna w Norwegii

Darmowa pomoc prawna przysługuje tym osobom zawsze. Druga grupa osób to te, które muszą spełnić warunki finansowe. Roczne zarobki dla rodzin nie mogą przekroczyć 369000 Nok brutto, a dla osób samotnych – 246000 Nok brutto. W przypadku obu grup miesięczne zarobki nie mogą przekraczać odpowiednio 30 000 Nok brutto i 20 000 Nok brutto. Dodatkowo, majątek na koncie nie może być większy niż 100 000 Nok brutto. W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się z polskojęzyczną prawniczką Larysą Kaliutą, która doskonale orientuje się w norweskim prawie. Kontakt do niej można znaleźć na stronie internetowej portalu Radio Wataha.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Ubezpieczenie auta w Norwegii

Przemyt alkoholu w Norwegii. Normy kwotowe

Przemyt alkoholu w Norwegii. Normy kwotowe.

Limit alkoholu i tytoniu

Podane kwoty dotyczą jednej osoby. Sprawdź również ograniczenia wiekowe dla importu alkoholu i tytoniu .

Od 1 stycznia 2023 r. zmienił się limit wyrobów tytoniowych dla podróżnych, którzy mają zarejestrowany adres zamieszkania w Norwegii. Odrębne kwoty tytoniowe dotyczą turystów zagranicznych . 

Przykłady ulg podatkowych dla podróżnych z zarejestrowanym adresem zamieszkania w Norwegii

Przykład 1: Napoje spirytusowe, wino, piwo i tytoń

1 litr spirytusu, 1,5 litra wina (2 butelki) i 2 litry piwa (również mocnego) (6 x 0,33 l)
+ 100 sztuk papierosów lub 125 gramów innych wyrobów tytoniowych (np. tabaki) oraz 100 sztuk papierosów papier.

Przykład 2: Wino, piwo i tytoń

3 litry wina (4 butelki) i 2 litry piwa (również mocnego) (6 x 0,33 l)
+ 100 sztuk papierosów lub 125 gramów innych wyrobów tytoniowych (takich jak tabaka) oraz 100 arkuszy bibułki papierosowej.

Przykład 3: Piwo i tytoń

5 litrów piwa (również mocnego) (15 x 0,33 l)
+ 100 sztuk papierosów lub 125 gramów innych wyrobów tytoniowych (np. tabaki) oraz 100 arkuszy bibułek papierosowych.

Jeśli przebywasz za granicą krócej niż jeden dzień

W przypadku pobytów za granicą krótszych niż jeden dzień możesz zabrać ze sobą limit alkoholu i tytoniu raz w ciągu 24 godzin.

Przykłady

 • Lecisz samolotem w obie strony do Brukseli w jeden dzień. Produkty wolnocłowe możesz kupić w sklepie w Belgii, w którym płacisz podatek, ale nie w sklepie wolnocłowym w Gardermoen
 • Promem do Strømstad można popłynąć w obie strony w ciągu jednego dnia. Możesz wtedy kupić alkohol w Systembolaget i papierosy w sklepie w Szwecji, ale nie w sklepie wolnocłowym na promie.

Limit wieku

Aby przewozić piwo, wino i tytoń, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli zamierzasz wwieźć alkohole i tym podobne powyżej 22 procent, musisz mieć ukończone 20 lat.

Kupowanie większych ilości niż limit

Całkowicie możliwe jest zrobienie zakupów przekraczających limit, ale nie w sklepach wolnocłowych po przylocie na norweskie lotniska.

Towary przekraczające kontyngent muszą zostać zgłoszone do procedury swobodnego dysponowania (odprawa celna).

Alkohol powyżej 60 procent jest zabroniony

Import alkoholu o zawartości alkoholu powyżej 60% jest zabroniony.

Zasady dotyczące tego, ile tytoniu turyści mogą zabrać ze sobą do Norwegii 

Dla turystów mieszkających za granicą  limit tytoniowy wynosi  200 papierosów lub 250 gramów tytoniu oraz 200 bibułek papierosowych  .

Chociaż  turyści zwiększyli swój kontyngent tytoniowy, nie mogą kupić więcej niż (100 papierosów lub 125 gramów innego tytoniu i 100 bibułek) w punktach wolnocłowych po przylocie na norweskie lotniska. 

 

Norweskie obywatelstwo i podwójne obywatelstwo w Norwegii

Norweskie obywatelstwo i podwójne obywatelstwo w Norwegii

Polacy stanowią największą grupę etniczną w Norwegii wśród obcokrajowców. Wielu z nas mieszka tam od wielu lat i chciałoby otrzymać norweskie obywatelstwo. Posiadanie norweskiego obywatelstwa ułatwiłoby nam wiele spraw.

Obecnie Norwegia pozwala swoim obywatelom na zachowanie norweskiego obywatelstwa po przeprowadzce do innego kraju i uzyskaniu tamtejszego obywatelstwa. Cieszymy się, że zmiana ta będzie dotyczyć również cudzoziemców mieszkających w Norwegii. Dzięki nowej ustawie możemy ubiegać się o norweskie obywatelstwo bez konieczności zrzekania się dotychczasowego.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Polskie auto w Norwegii

Zalety posiadania norweskiego obywatelstwa

Posiadanie norweskiego obywatelstwa to korzyść pod wieloma względami. Po uzyskaniu norweskiego obywatelstwa możemy uzyskać norweski paszport, co ułatwia podróżowanie na terenie Europy i nie tylko. Posiadając norweskie obywatelstwo, mamy prawo do pracy na terenie Norwegii bez konieczności posiadania pozwolenia, co daje większą swobodę podczas poszukiwania pracy.

Dodatkowo, norweskie obywatelstwo przysługuje również naszym dzieciom. W przypadku zmian w polityce międzynarodowej, posiadanie norweskiego obywatelstwa daje pewne zabezpieczenie i ułatwia przystosowanie się do nowych warunków.

Jeśli planujemy swoją przyszłość w Norwegii, posiadanie pełnej przynależności jest bardzo ważne. Po uzyskaniu norweskiego obywatelstwa, mamy możliwość głosowania w wyborach i realnego wpływania na rzeczywistość, w której żyjemy. Ponadto, posiadanie norweskiego obywatelstwa umożliwia pracę w policji, wojsku lub w sądownictwie, co może być atrakcyjne dla osób zainteresowanych takimi zawodami.

Warto również podkreślić, że posiadanie norweskiego obywatelstwa daje lepsze zabezpieczenie społeczne. Konsulaty norweskie za granicą zapewniają pomoc i opiekę w razie potrzeby.

Podsumowując, posiadanie norweskiego obywatelstwa to wiele korzyści, które ułatwiają życie w Norwegii, a także dają pewne zabezpieczenie i możliwości rozwoju.

Jakie warunki trzeba spełnić aby zdobyć Norweskie obywatelstwo.

Aby uzyskać obywatelstwo norweskie, należy spełnić następujące wymagania:

 • Mieć więcej niż 12 lat.
 • Potwierdzić swoją tożsamość, co najczęściej odbywa się za pomocą polskiego paszportu.
 • Mieszkać na stałe w Norwegii w momencie składania wniosku o obywatelstwo oraz planować pozostać w Norwegii w przyszłości.
 • Mieszkać w Norwegii przez co najmniej 7 lat w ciągu ostatnich 10 lat.
 • Posiadać ważne pozwolenie na pracę w Norwegii.
 • Udokumentować znajomość języka norweskiego, co wymaga co najmniej 300 godzin nauki lub zdania egzaminu na poziomie co najmniej B1.
 • Udokumentować swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa Norwegii, co wymaga zdania egzaminu z wiedzy o norweskim społeczeństwie (norw. statsborgerprøven).
 • Nie posiadać przeszłości kryminalnej i nie być poddawanym leczeniu psychiatrycznemu. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu lub nałożenie kary grzywny może być powodem odrzucenia wniosku o obywatelstwo, a w celu potwierdzenia braku przeszłości kryminalnej należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności wraz z wnioskiem.

Podwójne obywatelstwo

Według ministra imigracji i integracji, Sylvi Listhaug, podwójne obywatelstwo jest warunkiem wstępnym pozbawienia obywateli norweskiego obywatelstwa w związku z aktami terrorystycznymi lub podobnymi. Jednym z powodów, dla których Ministerstwo Sprawiedliwości i Planowania proponuje otwarcie podwójnego obywatelstwa, jest to, że osoby z kręgu kryminalnego będą mogły zatrzymać swoje dotychczasowe obywatelstwo, a tym samym po pozbawieniu norweskiego obywatelstwa, stracą również prawa przysługujące pełnoprawnym obywatelom Norwegii.

Ustawa wprowadza również możliwość odzyskania norweskiego obywatelstwa przez norweskich obywateli, którzy je stracili.

Odkładaj pieniądze na bieżące remonty swojego domu. Nie zwlekaj

Odkładaj pieniądze na bieżące remonty swojego domu. Nie zwlekaj.

Według niedawnej ankiety przeprowadzonej w imieniu Fremtind, firmy ubezpieczeniowej SpareBank 1 i DNB, aż 1,6 mln Norwegów deklaruje, że nie oszczędza na utrzymanie własnego domu. Głównym powodem jest napięta sytuacja finansowa. Niestety, takie postępowanie może zakończyć się ogromnym rachunkiem.

Konserwacje domu

Therese Hofstad-Nielsen z Fremtind, zajmująca się zapobieganiem szkodom, ostrzega przed konsekwencjami braku konserwacji i napraw domu. Wielu właścicieli domów odczuwa presję na swoją ekonomię i może być kuszące, aby odłożyć niezbędne prace. Jednakże, w najgorszym przypadku, prowadzi to do znacznie większych kosztów w dłuższej perspektywie.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Choroba podczas pobytu w Polsce

Badanie wykazało, że 44% respondentów nie odkłada pieniędzy na utrzymanie własnego domu, a 1 na 5 z nich twierdzi, że na to nie stać. Równie dużo osób deklaruje, że traktuje inne wydatki priorytetowo. Zaleceniem ekonomisty konsumenckiego Magne Gundersen ze SpareBank 1 jest przeprowadzenie pełnego przeglądu swojej sytuacji finansowej oraz kontroli nad własnymi wydatkami. Wtedy łatwiej jest zobaczyć, gdzie można zaoszczędzić.

Jak to zrobić?

Gundersen proponuje kilka rad: 1) dokładne przeanalizowanie dochodów i wydatków, 2) decyzja, które wydatki należy ograniczyć lub wyciąć, 3) robienie listy zakupów i trzymanie się jej, aby uniknąć impulsywnych zakupów, 4) sprawdzenie karty podatkowej i uzyskanie prawidłowego odliczenia podatku oraz 5) zasięgnięcie porady w banku, aby uzyskać przegląd i ustalić budżet oraz sprawdzić, czy ma się dobre oprocentowanie.

Przeczytaj o tym w kolejnym artykule.

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Limit wartości to istotna kwestia, z którą warto się zapoznać przed podróżą do Norwegii. Jeśli jesteś turystą, nie ma określonego limitu wartości tego, co możesz zabrać ze sobą tymczasowo, ale obowiązuje limit wartości dla produktów, które zostaną w Norwegii. Przekroczenie limitu wartości może skutkować koniecznością zapłaty podatku VAT oraz cła. Istnieją wyjątki, na przykład książki, które nie podlegają cłowi. Produkty składające się na całość nie mogą być dzielone i importowane w częściach podczas kilku podróży lub przez więcej niż jedną osobę. Warto więc dobrze zaplanować zakupy i pamiętać o konieczności uiszczenia podatku i cła, jeśli przekroczy się limit wartości.

Kwoty

Przy przekraczaniu limitu wartości przywozu towarów do Norwegii obowiązują odpowiednie opłaty celne i podatki. Limit wartości to 6000 NOK, a jeśli pobyt w Norwegii trwał krócej niż 24 godziny, to limit wynosi 3000 NOK. Warto zwrócić uwagę, że do limitu wartości wliczane są nie tylko towary kupione, ale także kwota na alkohol i tytoń.

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000

Kwota wolna od cła Norwegia to nie zawsze 6000Dla turystów, którzy nie mieszkają w Norwegii, nie ma określonego limitu wartości bagażu, który może zostać tymczasowo przewieziony do Norwegii, takich jak odzież, komputery, telefony komórkowe, biżuteria i inne rzeczy do wykorzystania podczas pobytu. Jednak jeśli chodzi o towary, które mają pozostać w Norwegii, na przykład prezenty lub towary konsumpcyjne, obowiązuje limit wartości.

Pierwszy krok w Norwegii

Jeśli przewozisz towary o wartości przekraczającej limit wartości, musisz zapłacić 25% podatku VAT od wszystkich towarów, z wyjątkiem książek, oraz odbyć odprawę celną. Istnieją również produkty, które podlegają cłu, takie jak odzież i żywność.

Cło i podatek

Jeśli wartość jednego przedmiotu przekracza limit wartości, konieczne jest zapłacenie cła i podatku od całości wartości przedmiotu. Produkty składające się na całość nie mogą być dzielone i importowane w częściach podczas kilku podróży lub przez więcej niż jedną osobę. Dotyczy to również sytuacji, gdy wartość części składowej jest mniejsza niż wartość graniczna.

Przy przekraczaniu granicy należy użyć przejścia granicznego z załogowym urzędem celnym i upewnić się, że towary, które są objęte limitem wartości, są wybrane właściwie. W przypadku nieprzestrzegania przepisów celnych i podatkowych grożą kary finansowe i kary karno-administracyjne.

Przeczytaj o tym w kolejnym artykule tutaj.

Jak przygotować się do przyjazdu do Norwegii aby rozpocząć nowe życie

Jak przygotować się do przyjazdu do Norwegii aby rozpocząć nowe życie.

Norwegia to kraj, który oferuje wiele możliwości i bogactw dla każdego, kto się tam zdecyduje. Bez względu na to, czy jesteś zainteresowany pracą, edukacją, turystyką, czy po prostu chcesz poznać nowy kraj i jego kulturę, Norwegia na pewno Cię zainteresuje.

Jest to kraj, który charakteryzuje się pięknymi krajobrazami, malowniczymi fiordami, górami, jeziorami i lasami. Norwegia to również miejsce, w którym ludzie żyją w harmonii z naturą, dbając o jej ochronę i zachowanie.

Norwegia jest znanym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego, co przekłada się na wysoki poziom życia i dochody obywateli. Jednocześnie, Norwegia jest krajem równościowym, z niskim poziomem przestępczości, dobrze rozwiniętym systemem opieki zdrowotnej i edukacji, co czyni go jednym z najlepszych krajów do życia na świecie.

W Norwegii istnieje również wiele możliwości dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową, ze względu na dobrze rozwinięty przemysł, szczególnie w dziedzinie technologii, finansów i badań naukowych.

Kultura Norwegii jest bogata i różnorodna, obejmująca zarówno tradycje nordyckie, jak i wpływy z innych krajów, szczególnie z Niemiec, Szwecji i Danii. Norwegia ma również długą historię literacką i artystyczną, znaną na całym świecie, która obejmuje takich autorów jak Henrik Ibsen, Edvard Munch i Knut Hamsun.

Podsumowując, Norwegia to kraj, który oferuje wiele możliwości i bogactw dla każdego, kto się tam zdecyduje. Niezależnie od tego, czy interesują Cię krajobrazy, kultura, nauka czy praca, Norwegia na pewno przyciągnie Twoją uwagę i oferuje wiele sposobów na rozwijanie swoich zainteresowań i spełnianie marzeń.

Zachęcam do kontynuacji tego tematu w kolejnym artykule.

Czy korzystasz z aplikacji od dostawcy energii?

Czy korzystasz z aplikacji od dostawcy energii?

Aplikacja Fjordkraft. W grudniu ubiegłego roku z aplikacji codziennie korzystało od 10 000 do 20 000 klientów. W grudniu tego roku liczba ta przekroczyła 100 000 użytkowników dziennie.

Rekordy cen energii elektrycznej i duże wahania z dnia na dzień i z godziny na godzinę sprawiły, że coraz więcej odbiorców energii elektrycznej ma pytania dotyczące ich umów na energię elektryczną. Wiele osób domaga się wyjaśnienia wysokich cen lub wskazówek, jak oszczędzać energię.

Pierwszym krokiem w oszczędzaniu energii elektrycznej jest zapoznanie się z jej zużyciem. Dzięki aplikacji jest to łatwe.

Z ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez Infact dla Fjordkraft wynika, że ​​ponad jeden na czterech odbiorców energii elektrycznej w Norwegii korzysta obecnie z aplikacji dostawcy energii elektrycznej. Przegląd własnego zużycia energii jest najczęściej używaną funkcją

Coraz więcej klientów Fjordkraft korzysta z aplikacji, aby śledzić zużycie energii elektrycznej. W połowie grudnia było ponad 100 000 użytkowników dziennie. W 2021 roku z aplikacji skorzystało prawie 300 000 klientów.

Usługi powiadamiania

Wszyscy klienci mogą zobaczyć swoje dzienne zużycie w aplikacji Fjordkraft. Klienci mogą również śledzić cenę spotową godzinę po godzinie, co ułatwia kontrolowanie ich konsumpcji i unikanie najgorszych szczytów cenowych.

– Wielu klientów już monitoruje zużycie, ale jeszcze więcej doceni otrzymanie pomocy i powiadomienie, kiedy powinni podjąć działania. Dlatego różne usługi ostrzegawcze mają teraz dla nas wysoki priorytet, będzie to dostępne w aplikacji w nowym roku, mówi szefowa cyfrowego ekosystemu w Fjordkraft, Elisabeth M. Norberg.

Czy korzystasz z aplikacji od dostawcy energii?

Dużym wzrostem jest też liczba klientów, którzy chcą śledzić swoje zużycie w czasie rzeczywistym. Można to zrobić za pomocą miernika PULSE, który można łatwo podłączyć do skrzynki bezpieczników. Tylko w grudniu ponad 1200 klientów zamówiło w Fjordkraft mierniki PULS.

Miernik PULSE posiada następujące funkcje:

– Wyświetlanie zużycia w czasie rzeczywistym

– Przegląd, jak zmieniła się moc wyjściowa w domu w ciągu ostatniej godziny

– Przegląd zużycia energii (kWh) dzisiaj

Funkcjonalność czujnika jest dopiero w powijakach. W przyszłym roku propozycja wartości i funkcje użytkowa pulsometru zostaną poszerzone m.in. oferować usługi powiadamiania, które mogą pomóc klientom zaoszczędzić pieniądze na nowym modelu dzierżawy sieci, który zgodnie z planem miał być wprowadzony od nowego roku, a który zdecydowana większość właścicieli sieci odłożyła na wiosnę.

– Jesteśmy gotowi pomóc klientom, gdy wejdzie ona w życie i mamy nadzieję, że wszyscy dostrzegą wartość miernika PULSE, gdy to nastąpi, mówi Norberg.

Czy korzystasz z aplikacji od dostawcy energii?Mądrze korzystaj z energii elektrycznej

W nowym roku powinieneś zatem być w stanie sprawdzić cenę wynajmu sieci i uzyskać przegląd kosztów zarówno energii, jak i przesyłu. Ponadto aplikacja wyświetli zalecane czasy korzystania z urządzeń elektrycznych, dzięki czemu możesz rozdzielić zużycie i zaoszczędzić pieniądze.

– Przegląd nowych taryf czynszowych i taryf energii elektrycznej wymaga od klientów zrozumienia, dlatego uczynimy go prostym i łatwym do zrozumienia, mówi Norberg.

Inteligentne ładowanie samochodów elektrycznych można również kontrolować za pomocą aplikacji Fjordkraft. Oznacza to, że możesz ładować samochód, gdy energia jest najtańsza. Aplikacja obsługuje dużą liczbę modeli samochodów, a nowe modele są stale dodawane. Za pomocą aplikacji możesz także sterować wieloma innymi gadżetami inteligentnego domu, takimi jak grzejniki panelowe i pompy ciepła.

– Klienci, którzy mają panele słoneczne na dachu, mogą również zobaczyć własną produkcję energii słonecznej i wykorzystać nadwyżkę produkcji, którą zgromadzili na swoim koncie w ciągu roku, aby pokryć część rachunku za energię elektryczną tej zimy. W dzisiejszych czasach może się to przydać, mówi Norberg.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Pierwszy krok w Norwegii

Pięć wskazówek stowarzyszenia samochodów elektrycznych na temat inteligentnego ładowania na wakacyjny wyjazd

Pięć wskazówek stowarzyszenia samochodów elektrycznych na temat inteligentnego ładowania na wakacyjny wyjazd

Sprytny i rozważny podczas wakacyjnej podróży może sprawić, że wakacje autem elektrycznym będą przyjemniejsze, tańsze i szybsze. I wyleczą niepokój.

Inteligentne ładowanie dla inteligentnych kierowców samochodów elektrycznych

Ładowanie samochodu elektrycznego w domu

Oto pięć wskazówek:

 • Zaplanuj swoją podróż
 • Rób więcej krótkich przerw na ładowanie niż jedno długie
 • Rozpocznij podróż z w pełni naładowaną baterią
 • Ładuj jak najwięcej, gdy samochód jest w stanie spoczynku, bez względu na wszystko
 • Pamiętaj, że samochód elektryczny ma również „zbiornik zapasowy”

– My w Stowarzyszeniu Samochodów Elektrycznych pomagamy naszym członkom leczyć lęk przed zasięgiem. Doradzamy i oferujemy przydatne pomoce, aby codzienne życie kierowcy samochodu elektrycznego było jak najlepsze – mówi Christina Bu, Sekretarz Generalna Norweskiego Stowarzyszenia Samochodów Elektrycznych. Stowarzyszenie prężnie się rozwija i obecnie liczy ponad 90 000 członków.

Lekarstwo na niepokój o zasięg auta

Niepokój o zasięg pojawia się, gdy poziom naładowania akumulatora samochodu elektrycznego zaczyna zbliżać się do zera i zaczynają się świecić lampki ostrzegawcze. Następnie ważne jest, aby wiedzieć, że wszystkie samochody elektryczne mają dodatkowy bufor akumulatora, który odpowiada zbiornikowi rezerwowemu i zwykle zapewnia o kilka procent większy zasięg.

-Miej głowę chłodną i pamiętaj, że normalnie możesz przejechać kilka kilometrów, nawet jeśli samochód elektryczny ostrzega o niskim zasięgu, mówi Christina Bu.

Mapa punktów ładowania i planowanie trasy

Obecnie w całej Norwegii jest ponad 3500 szybkich ładowarek. Pobierz aplikację ElbilAppen lub sprawdź mapę opłat i planowanie trasy na elbil.no. Tutaj znajdziesz wszystkie stacje ładowania, które są dostępne dla Twojego samochodu elektrycznego. Zaplanuj podróż i otrzymuj po drodze sugestie dotyczące postojów na ładowanie. Możesz również zobaczyć alternatywne szybkie ładowarki wzdłuż trasy, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, jeśli szybka ładowarka nie działa lub jest kolejka do ładowania.

– Więcej krótkich przerw na ładowanie, zamiast rozładowywać i całkowicie ładować akumulator. To trwa tylko dłużej i może powodować niepotrzebny niepokój o zasięg, radzi Christina Bu.

Kiedy samochód elektryczny przechodzi w tak zwany tryb żółwia?

Gdy akumulator jest naprawdę rozładowany, samochód elektryczny przechodzi w tak zwany tryb żółwia, w którym moc silnika jest znacznie zmniejszona. Potem nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę, że bitwa jest przegrana, zjechać na bok i wezwać pomoc drogową. Na szczęście jest kilka osób, które faktycznie doświadczają braku mocy. 

– Wiem, że kilku doświadczyło całkowitego opróżnienia, podczas gdy inni zrobili to kontrolowane, aby przetestować zasięg, mówi Bu. 

Właściciele nowych samochodów elektrycznych najbardziej boją się…

Mimo to 1 na 4 kierowców elektrycznych twierdzi, że lęk przed zasięgiem jest jedną z wad samochodów elektrycznych. Niepokój o zasięg jest największy wśród nowych kierowców elektryków. To właśnie w badaniu Elbilisten 2021 25% kierowców elektrycznych twierdzi, że lęk przed zasięgiem jest nadal jedną z wad samochodów elektrycznych. Przeczytaj nasz kolejny artykuł: Polskie Auto W Norwegii- czy mogę używać?

Pięć wskazówek na temat inteligentnego ładowania na wakacyjny wyjazd